Koinfekcja – co to jest?

Kleszcz podczas ukąszenia zaraża nie tylko bakteriami Borrelia burgdorferi, ale także innymi patogenami. I na tym polega koinfekcja. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, kleszcze przenoszą m. in. 130 odmian wirusów i 20 gatunków krętków i innych bakterii. Oprócz boreliozy wywołują one 120-800 chorób tzw. odkleszczowych czyli tzw. koinfekcji. Pomijanie koinfekcji w terapii często powoduje jej nieskuteczność i opóźnia proces zdrowienia.

Koinfekcje są mało poznane. Częściowo wynika to z tego, iż są to choroby, które nie dotyczyły człowieka, a występowały głównie u zwierząt. Ponieważ kleszcz gryząc chore zwierzęta, połyka różnego rodzaju drobnoustroje z krwią i później je wstrzykuje do krwi człowieka, zarażając go. Ale objawy kliniczne u człowieka mogą niekiedy zupełnie inaczej wyglądać niż u zwierzęcia. Nie ma jeszcze testów diagnostycznych pozwalających zdiagnozować koinfekcje i pojęcie to praktycznie w medycynie nie występuje. Wytyczne Towarzystwa Lekarzy Chorób Zakaźnych mówią o dwóch chorobach odkleszczowych: boreliozie i odkleszczowym zapaleniu mózgu, chorobie wirusowej. Tymczasem koinfekcji czyli chorób odkleszczowych jest znacznie więcej.

Najczęściej występujące koinfekcje do boreliozy to: kleszczowe zapalenie mózgu, babeszjoza (piroplazmoza), anaplazmoza granulocytarna, tularemia, gorączka Q, neoehrlichioza, bartoneloza, dur powrotny.