Metody leczenia boreliozy

Borelioza jest choroba przewlekłą. Jej leczenie może trwać rok a nawet więcej, zwłaszcza jeśli choroba długo nie była zdiagnozowana. Nie ma jednej metody, która przynosi poprawę. Aby wyleczyć boreliozę, trzeba dużo cierpliwości, zdyscyplinowania i …. środków finansowych, bo większość z tych terapii jest finansowana z prywatnej kieszeni.

Samo leczenie to proces nie tylko długi, ale także niejednolity. Raz są okresy, że stan chorego się poprawia, to znowu pogarsza, a dolegliwości się nasilają. Wynika to prawdopodobnie z rozpadu cyst, który następuje skokowo. Są to jakby zbiorniczki z toksyną i kilkoma śpiącymi bakteriami, które są w stanie umiejscowić się niemal wszędzie.

Oprócz antybiotykoterapii, która jest powszechnie stosowana, i nie chcemy wdawać się w dyskusję, czy i w jakim stopniu sprzyja wyleczeniu, przedstawiamy inne metody, które stosowane są w terapii boreliozy leczniczo czy też wspomagająco.

Ozonoterapia

W terapii boreliozy wykorzystuje się fakt, że ozon zabija bakterie, wirusy i grzyby.

Ozon zakłóca metabolizm komórek bakteryjnych, najprawdopodobniej poprzez hamowanie i blokowanie działania enzymów rozkładających komórkę i umożliwiających wnikanie krętkowi boreliozy tam gdzie chce. Ozon przenika przez błonę komórkową, co prowadzi do zniszczenia bakterii boreliozy. W działaniu antywirusowym wykorzystywany jest fakt, że wirusy nie mają systemu chroniącego je przed stresem oksydacyjnym. Poza tym patogeny rozwijają się w miejscach, gdzie średnie cząstkowe ciśnienie tlenu jest niższe niż w normalnych tkankach, a ozon podnosi poziom tlenu. Ozon wreszcie zwiększa poziom interferonu i interleukin-2, które stanowią podstawę układu odpornościowego. Pobudza również do działania system odpornościowy organizmu, który zaczyna samodzielnie wytwarzać związki zwalczające procesy chorobowe i ogniska zapalne.

W przypadku boreliozy najkorzystniejsze wyniki terapeutyczne przynosi podawanie ozonu bezpośrednio do krwi w postaci zastrzyku. Wynika to z faktu, że ozon jest nietrwały, rozpada się stopniowo do tlenu już w temperaturze pokojowej.

O ozonoterapii w formie zastrzyku można przeczytać tutaj: www.terapia-ozonem.pl

Witamina C: nie bierze ona udziału w bezpośredniej walce z bakteriami, lecz wpływa na wzrost i sprawność komórek odpornościowych typu T i B, które niszczą niebezpieczne mikroorganizmy. Witamina C przyczynia się także do wzrostu produkcji immunoglobulin czyli białek odpornościowych, interferonu oraz spadku histaminy, która wywoduje m. in. stan zapalny. Dodatkowo witamina C uszczelnia i wzmacnia naczynia krwionośne, dzięki czemu wirusom trudniej jest dostać się i zaatakować organizm.

Usuwanie metali ciężkich

W wielu pracach naukowach pojawia się aspekt powiązania boreliozy z podwyższonym poziomem toksyn w organizmie. Niektóre z nich jak: ołów, arsen, rtęć towarzyszą boreliozie częściej niż innym chorobom. Zwraca na to uwagę m. in. Dr Kinghardt, który mówi, że jeśli u chorego występują objawy neurologiczne, to stanowi to dowód, że w organizmie znacznie przekroczony został poziom metali ciężkich: ołowiu, rtęci, aluminum. Mogą to być czynniki ułatwiające progres choroby lub czynniki osłabiające zdolności samowyleczenia. Organizm cały czas stara się usuwać neurotoksyny poprzez dostępne drogi wydalania: wątrobę, nerki, skórę oraz wydychane powietrze.

Szczególnie niebezpieczna jest rtęć, która wzmacniające działanie wobec wszystkich innych neurotoksyn. Kiedy rtęć zostaje usunięta, organizm zaczyna bardziej skutecznie wydalać wszystkie inne neurotoksyny, nawet jeśli nie uwzględniamy ich specyficznie w leczeniu.

Pomocna w usuwaniu metali ciężkich jest m. in. chelatacja EDTA oraz ALA. O chelatacji można przeczytać na stronie www.chelatacja.com